NaturePhoto.tyto.cz
Řadit systematicky        |        Řadit abecedně (česky)        |        Řadit abecedně (latinsky)
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Ještěrka zelená (Lacerta viridis)
Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)
Užovka obojková (Natrix natrix)
Užovka podplamatá (Natrix tessellata)
Zmije obecná (Vipera berus)
Želva bahenní (Emys orbicularis)
Želva žlutohnědá (Testudo graeca)