NaturePhoto.tyto.cz
Řadit systematicky        |        Řadit abecedně (česky)        |        Řadit abecedně (latinsky)
Alka malá (Alca torda)
Amazoňan pomoučený (Amazona farinosa)
Ara ararauna (Ara ararauna)
Ara zelenokřídlý (Ara chloroptera)
Bažant obecný (Phasianus colchicus)
Berneška velká (Branta canadensis)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Brhlík lesní (Sitta europaea)
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus)
Běhulík plavý (Cursorius cursor)
Bělořit plavý (Oenanthe isabellina)
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
Chřástal polní (Crex crex)
Datel černý (Dryocopus martius)
Drop obojkový (Chlamydotis undulata)
Drop velký (Otis tarda)
Drozd brávník (Turdus viscivorus)
Drozd cvrčala (Turdus iliacus)
Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
Dudek chocholatý (Upupa epops)
Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus)
Emu hnědý (Dromaius novaehollandiae)
Havran polní (Corvus frugilegus)
Hohol severní (Bucephala clangula)
Hoholka lední (Clangula hyemalis)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Hrdlička chechtavá (Streptopelia risoria)
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
Hrdlička senegalská (Spilopelia senegalensis)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Husa běločelá (Anser albifrons)
Husa polní (Anser fabalis)
Husa velká (Anser anser)
Husice liščí (Tadorna tadorna)
Hvízdák eurasijský (Anas penelope)
Hýl pouštní (Bucanetes githagineus)
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus)
Jespák bojovný (Philomachus pugnax)
Jespák obecný (Calidris alpina)
Jespák rezavý (Calidris canutus)
Jeřáb paví (Balearica pavonina)
Jeřáb popelavý (Grus grus)
Jiřička obecná (Delichon urbica)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Kalous pustovka (Asio flammeus)
Kalous ušatý (Asio otus)
Kalous ušatý (Asio otus)
Kameňáček pestrý (Arenaria interpres)
Kavka obecná (Corvus monedula)
Kavče žlutozobé (Pyrrhocorax graculus)
Koliha malá (Numenius phaeopus)
Kolpík bílý (Platalea leucorodia)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Konipas horský (Motacilla cinerea)
Konipas luční (Motacilla flava)
Konopka obecná (Carduelis cannabina)
Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Koroptev polní (Perdix perdix)
Kos černý (Turdus merula)
Krahujec obecný (Accipiter nisus)
Krkavec velký (Corvus corax)
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Kulík bledý (Pluvialis squatarola)
Kulík písečný (Charadrius hiaticula)
Kulík říční (Charadrius dubius)
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
Káně Harrisova (Parabuteo unicinctus)
Káně bělochvostá (Buteo rufinus)
Káně lesní (Buteo buteo)
Káně rousná (Buteo lagopus)
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Labuť velká (Cygnus olor)
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)
Lejsek šedý (Muscicapa striata)
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
Linduška kanárská (Anthus berthelotii)
Luňák hnědý (Milvus migrans)
Luňák červený (Milvus milvus)
Lyska černá (Fulica atra)
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicarius)
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus)
Mandelík hajní (Coracias garrulus)
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)
Moták lužní (Circus pygargus)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
Orel stepní (Aquila nipalensis)
Orlovec říční (Pandion haliaetus)
Ouhorlík stepní (Glareola pratincola)
Papoušek vlnkovaný (Melopsittacus undulatus)
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus)
Pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus)
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus)
Polák chocholačka (Aythya fuligula)
Polák malý (Aythya nyroca)
Polák velký (Aythya ferina)
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus)
Potáplice lední (Gavia immer)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Puštík bělavý (Strix uralensis)
Puštík obecný (Strix aluco)
Puštík obecný (Strix aluco)
Puštík vousatý (Strix nebulosa)
Pěnice slavíková (Sylvia borin)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Pěvci (Passeriformes)
Pěvuška modrá (Prunella modularis)
Racek bouřní (Larus canus)
Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
Racek chechtavý (Larus ridibundus)
Racek mořský (Larus marinus)
Racek středomořský (Larus michahellis)
Racek stříbřitý (Larus argentatus)
Racek černohlavý (Larus melanocephalus)
Raroh velký (Falco cherrug)
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida)
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea)
Rybák malý (Sterna albifrons)
Rybák obecný (Sterna hirundo)
Rybák černozobý (Gelochelidon nilotica)
Rybák černý (Chlidonias nigra)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Skřivánek menší (Calandrella rufescens)
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Sova pálená (Tyto alba)
Sova pálená (Tyto alba)
Sovice krahujová (Surnia ulula)
Sovice sněžní (Nyctea scandiaca)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Strnad luční (Miliaria calandra)
Strnad malinký (Emberiza pusilla)
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
Sup bělohlavý (Gyps fulvus)
Sup mrchožravý (Neophron percnopterus)
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Sýkora babka (Parus palustris)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modrokřídlá (Cyanistes teneriffae)
Sýkora modřinka (Parus caeruleus)
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)
Sýček obecný (Athene noctua)
Sýček obecný (Athene noctua)
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Vlha pestrá (Merops apiaster)
Volavka bílá (Egretta alba)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis)
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides)
Volavka červená (Ardea purpurea)
Vrabec domácí (Passer domesticus)
Vrabec pokřovní (Passer hispaniolensis)
Vrabec polní (Passer montanus)
Vrána šedá (Corvus cornix)
Výr velký (Bubo bubo)
Zedníček skalní (Tichodroma muraria)
Zoborožec guinejský (Aceros plicatus)
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
Zvonek zelený (Carduelis chloris)
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
Ústříčník velký (Haematopus ostralegus)
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Čečetka zimní (Carduelis flammea)
Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Čížek lesní (Carduelis spinus)
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Ťuhýk menší (Lanius minor)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Ťuhýk pustinný (Lanius meridionalis)
Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator)
Žluna zelená (Picus viridis)