NaturePhoto.tyto.cz
Řadit systematicky        |        Řadit abecedně (česky)        |        Řadit abecedně (latinsky)
Myšice lesní (Apodemus flavicollis)
Netopýr černý (Barbastella barbastellus)
Srnec obecný (Capreolus capreolus)
Bobr evropský (Castor fiber)
Sysel obecný (Citellus citellus)
Netopýr severní (Eptesicus nilssoni)
Kočkodan husarský (Erythrocebus patas)
Žirafa Rothschildova (Giraffa camelopardalis rothschildi)
Plch velký (Glis glis)
Lemur kata (Lemur catta)
Zajíc polní (Lepus europaeus)
Kuna skalní (Martes foina)
Plšík lískový (Muscardinus avellanarius)
Netopýr Brandtův (Myotis brandti)
Netopýr rezavý (Nyctalus noctula)
Lachtan hřívnatý (Otaria byronia)
Lev (Panthera leo)
Netopýr ušatý (Plecotus auritus)
Kotul veverovitý (Saimiri sciureus)
Prase divoké (Sus scrofa)