NaturePhoto.tyto.cz
Řadit systematicky        |        Řadit abecedně (česky)        |        Řadit abecedně (latinsky)
LETOUNI (CHIROPTERA)
Netopýrovití (Vespertilionidae)
Netopýr Brandtův (Myotis brandti)
Netopýr severní (Eptesicus nilssoni)
Netopýr rezavý (Nyctalus noctula)
Netopýr černý (Barbastella barbastellus)
Netopýr ušatý (Plecotus auritus)
PRIMÁTI (PRIMATES)
Lemurovití (Lemuridae)
Lemur kata (Lemur catta)
Kočkodanovití (Cercopithecidae)
Kotul veverovitý (Saimiri sciureus)
Kočkodan husarský (Erythrocebus patas)
ŠELMY (CARNIVORA)
Kunovití (Mustelidae)
Kuna skalní (Martes foina)
Kočkovití (Felidae)
Lev (Panthera leo)
Lachtanovit (Otariidae)
Lachtan hřívnatý (Otaria byronia)
SUDOKOPYTNÍCI (ARTIODACTYLA)
Prasatovití (Suidae)
Prase divoké (Sus scrofa)
Jelenovití (Cervidae)
Srnec obecný (Capreolus capreolus)
Žirafovití (Giraffidae)
Žirafa Rothschildova (Giraffa camelopardalis rothschildi)
HLODAVCI (RODENTIA)
Veverkovití (Sciuridae)
Sysel obecný (Citellus citellus)
Bobrovití (Castoridae)
Bobr evropský (Castor fiber)
Myšovití (Muridae)
Myšice lesní (Apodemus flavicollis)
Plchovití (Gliridae)
Plch velký (Glis glis)
Plšík lískový (Muscardinus avellanarius)
ZAJÍCI (LAGOMORPHA)
Zajícovití (Leporidae)
Zajíc polní (Lepus europaeus)