NaturePhoto.tyto.cz
Řadit systematicky        |        Řadit abecedně (česky)        |        Řadit abecedně (latinsky)
Želva bahenní (Emys orbicularis)
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Ještěrka zelená (Lacerta viridis)
Užovka obojková (Natrix natrix)
Užovka podplamatá (Natrix tessellata)
Želva žlutohnědá (Testudo graeca)
Zmije obecná (Vipera berus)
Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)