NaturePhoto.tyto.cz

Poprach K., Harmáček J. & Schlossarek M. 2019:
Are results of environmental monitoring of the Middle Spotted Woodpecker (Leiopicus medius) influenced by the method used?
Fresenius Environmental Bulletin 28 (12): 9044-9048.

Poprach K. & Machar I. 2019:
Akustická detektabilita lesních ptáků: případová studie z Litovelského Pomoraví.
ACOUSTIC DETECTABILITY OF FOREST BIRDS: CASE STUDY FROM THE LITOVELSKE POMORAVI AREA (CZECH REPUBLIC).

Zprávy lesnického výzkumu 64, 2019 (3): 140-148.

Sýček obecný (Athene noctua) & sova pálená (Tyto alba) – ohrožené druhy naší přírody.
Ke stažení v PDF.

Památné stromy města Olomouce.

Kniha - Sova pálená
Vybrané kapitoly ke stažení:
kapitola 2, obsah
kapitola 4, názvosloví sovy pálené

Kniha - Sova pálená (anglická verze);