NaturePhoto.tyto.cz
Řadit systematicky        |        Řadit abecedně (česky)        |        Řadit abecedně (latinsky)
OCASATÍ (CAUDATA)
Mlokovití (Salamandridae)
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
ŽÁBY (ANURA)
Rosničkovití (Hylidae)
Rosnička zelená (Hyla arborea)
Skokanovití (Ranidae)
Skokan skřehotavý (Rana ridibunda)
Skokan hnědý (Rana temporaria)
Skokan štíhlý (Rana dalmatina)