NaturePhoto.tyto.cz
Řadit systematicky        |        Řadit abecedně (česky)        |        Řadit abecedně (latinsky)
ŽELVY (TESTUDINES)
Emydovití (Emydidae)
Želva bahenní (Emys orbicularis)
Želvovití (Testudinidae)
Želva žlutohnědá (Testudo graeca)
ŠUPINATÍ (SQUAMATA)
Ještěrkovití (Lacertidae)
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Ještěrka zelená (Lacerta viridis)
Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)
Ještěrka zední (Podarcis muralis)
Užovkovití (Colubridae)
Užovka obojková (Natrix natrix)
Užovka podplamatá (Natrix tessellata)
Zmijovití (Viperidae)
Zmije obecná (Vipera berus)