NaturePhoto.tyto.cz

Poprach K., Harmáček J. & Schlossarek M. 2019:
Are results of environmental monitoring of the Middle Spotted Woodpecker (Leiopicus medius) influenced by the method used?
Fresenius Environmental Bulletin 28 (12): 9044-9048.

Poprach K. & Machar I. 2019:
Akustická detektabilita lesních ptáků: případová studie z Litovelského Pomoraví.
Zprávy lesnického výzkumu 64, 2019 (3): 140-148.

Šálek M., Poprach K., Opluštil L., Melichar D., Mráz J. & Václav R. 2019:
Assessment of relative mortality rates for two rapidly declining farmland owls in the Czech Republic (Central Europe).
European Journal of Wildlife Research (2019) 65: 19.

Machar I., Poprach K., Harmáček J. & Fialová J. 2019:
Bird Diversity as a Support Decision Tool for Sustainable Management in Temperate Forested Floodplain Landscapes.
Sustainability 11(6):1527. DOI: 10.3390/su11061527

Poprach K., Poprach A., Opluštil L., Krause F., Škorpíková V., Šálek M. & Kodet V. 2018:
Sýček obecný (Athene noctua) na jižní Moravě v letech 1990–2017.
Crex 37: 18–66.

Poprach K., Opluštil L., Krause F. & Machar I. 2017:
Land-use changes at nest sites of the Little Owl (Athene noctua) in the South-Moravian region of the Czech Republic.
Journal of Landscape Ecology 10 (3): 5–20.

Poprach K., Machar I. & Maton K. 2016:
Dlouhodobý ústup hnízdní početnosti racka chechtavého (Chroicocephalus ridibundus) v České republice na příkladu populačního trendu na Chomoutovském jezeře.
Ekológia 35 (4): 350–358.

Poprach K., Řehák Z., Zwach I. & Machar I. 2016:
APPLYING OF INDICATOR VERTEBRATE SPECIES TO ENVIRONMENTAL ASSESSMENT IN THE LANDSCAPE: DANUBE – ODER – ELBE WATER CANAL IN THE CZECH REPUBLIC.
Journal of Landscape Ecology 9 (2): 61-82.

Poprach K. 2016:
Der Schutz und die Entwicklung der Population der Schleiereule Tyto alba in der Tschechischen Republik.
Eulen-Rundblick 66: 27-31.

Pavluvčík P., Poprach K., Machar I., Losík J., Gouveia A. & Tkadlec E. 2015:
Barn Owl Productivity Response to Variability of Vole Populations.
PLoS ONE 10(12): e0145851. doi:10.1371/journal. pone.0145851

Rutkowski R., Krupiński D., Kitowski I., Popović D., Gryczyńska A., Molak M., Dulisz B., Poprach K., Müller S., Müller R. & Gierach K-D. 2015
Genetic structure and diversity of breeding Montagu’s harrier (Circus pygargus ) in Europe.
Eur J Wildl Res.

Poprach K. & Vrbková J. 2015
Dominance and Diversity of Bird Community in Floodplain Forest Ecosystem.
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(3): 825–833.

Poprach K., Vrbková J. & Machar I. 2015
Detectability as an important factor influencing the knowledge of bird diversity in a floodplain forest ecosystem.
JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 61 (3): 89–97.

Poprach K. & Machar I. 2015
Distribuce hnízd a hnízdní hustota dravců, čápa černého a krkavce velkého v lesích Litovelského Pomoraví (Česká republika).
Tichodroma 27: 39–52

Poprach K. & Machar I. 2015
Distribuce ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy (Česká republika) v kontextu managementu lužního lesa.
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(2): 447–455.

Poprach K., Maton K. & Machar I. 2014
Hnízdní společenstva ptáků přírodní památky Chomoutovské jezero.
Zprávy MOS 72: 4-28.

Poprach K. & Vrbková J. 2014
Výsledky monitoringu ptáků na dvou bodových transektech v Litovelském Pomoraví.
Appendix 1
Appendix 2
Appendix 3
Zprávy MOS 72: 29-48.

Poprach K. & Machar I. 2014
Podpora hnízdění poštolky obecné – součást integrované ochrany řepy cukrové před polními škůdci.
Listy cukrovarnické a řepařské 130, 9-10/2014: 309-311.

Poprach K. 2013
Neobvyklý nález na hnízdě motáka lužního (Circus pygargus).
Crex 33: 143-147.

Poprach K., Machar I. & Vrbková J. 2013
Populační trend, rozšíření a hnízdní nároky motáka lužního (Circus pygargus) na střední Moravě.
Sylvia 49: 111-134.

Mrlík V., Bělka T., Dusík M., Hanel J., Peške L., Plesník J., Pojer F., Poprach K., Schröpfer L. & Tomášek V. 2013:
Dravci v České republice: současný stav a výhledy.
Ochrana přírody 68(1): 2-8.

Poprach K. & Machar I. 2012:
Historie vývoje avifauny, biotopů a ornitologického výzkumu v Litovelském Pomoraví.
Zprávy MOS 70: 63-75.

Machar I. & Poprach K. 2012:
Nádrže na melasu v zemědělských podnicích jako ekologické pasti.
Listy cukrovarnické a řepařské 128 (11): 347-349.

Poprach K. 2010:
Katastrofální úhyn racka chechtavého.
Ochrana přírody 6/2010: 30-31.

Poprach K. 2010.pdf

 

Chytil J., Poprach K. & Haluzík M. 2010:
Migrační chování české populace racka černohlavého (Larus melanocephalus).
Sylvia 46: 107-123.

Chytil J., Poprach K. & Haluzík M. 2010.pdf

 

Poprach K. 2010:
Sýc rousný (Aegolius funereus) v CHKO Jeseníky.
Campanula - Sborník referátů z konference ke 40. výročí CHKO Jeseníky, Karlova Studánka: 87-97.

Poprach K. 2010.pdf

 

Poprach K. 2009:
Poznámky k určování stáří a pohlaví motáka lužního (Circus pygargus).
Crex 29: 111-121.
Poprach K. 2009.pdf

 

Poprach K. 2009:
Sova pálená.
Naše příroda 5/2009: 22-31.
Poprach K. 2009B.pdf

 

Poprach K. 2007:
Sova pálená (Tyto alba) v Poodří.
Poodří 10 (1): 9-12.

Poprach K., Haluzík M. & Chytil J. 2007:
Hnízdní biologie, biometrie
a etologie racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice.
Sylvia 43: 88-108.
Poprach K. et al. 2007.pdf


Poprach K. 2006:
Rozšíření a hnízdní biologie motáka lužního (Circus pygargus) na Znojemsku.
Crex 26: 52-72.
Poprach K. 2006.pdf


Poprach K., Haluzík M. & Chytil J. 2006:
Rozšíření a početnost hnízdní populace racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice.
Sylvia 42: 66-80.
Poprach K. et al. 2006.pdf


Poprach K. 2006
Metodika monitoringu ptačích oblastí, Plán monitoringu - ptačí oblast Litovelské Pomoraví.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 1-10.

 

Poprach K. 2003:
Nebezpečné technické nástrahy pro sovy a další druhy ptáků, část II.
Ochrana přírody, 58(8): 245-247.
Poprach K. 2003.jpg

 

Poprach K. 2003:
Nebezpečné technické nástrahy pro sovy a další druhy ptáků, část I.
Ochrana přírody, 58(7): 210-213.
Poprach K. 2003.jpg

 

Mrlík V., Hruška J., Poprach K., Suchý O., Veselý J. & Závalský O. 2002:
Hnízdní rozšíření, početnost, populační dynamika, ekologie a ochrana motáka lužního Circus pygargus v České republice.
Orn. Anz. 41: 175-182.
Mrlík et al. 2002.pdf

 

Poprach K. 2000:
Hnízdní rozšíření a biologie sovy pálené (Tyto alba) v České republice v roce 1998.
Buteo 11: 175-182.
Poprach K. 2000.pdf

 

Poprach K. 2000:
Ochrana a podpora sovy pálené (Tyto alba guttata) na Moravě a ve Slezsku.
Ochrana přírody, 55(2): 38-44.
Poprach K. 2000.pdf

 

Poprach K. 1996:
Hnízdní biologie a změny početnosti sovy pálené (Tyto alba) v okrese Olomouc.
Buteo 8: 39-80.
Poprach K. 1996.pdfPoprach K.,  Krause F. & Láznička V. 1996:
Jak pomoci sově pálené (Tyto alba).
Buteo 8: 150-160.
Poprach K. et al. 1996.pdf


Poprach K. 1995:
Několik poznatků k hnízdnímu rozšíření, etologii a bionomii sovy pálené (Tyto alba) na Olomoucku.
Buteo 7: 47-55.
Poprach K. 1995.pdf


Poprach K., Beneš B., Šírek J. & Gahura V. 1995:
Dosavadní poznatky o výskytu luňáka červeného (Milvus milvus) na severní Moravě.
Buteo 7: 37-46.
Poprach K. et al. 1996.pdf